Lyhytterapia

Sinulla on lupa nauttia elämästäsi.

Lyhytterapiaa etänä

Lyhytterapia on matalan kynnyksen tavoitteellista keskusteluapua. Lyhytterapiassa tapaamisia on tarpeen mukaan noin 1–10. 

Joskus kertaterapia (single session therapy) on riittävä, joskus edistymistä on hyvä seurata yhdessä useamman tapaamisen ajan. Asiakkaana päätät jokaisen kerran jälkeen, haluatko jatkaa.

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän ongelma- ja kriisitilanteita, kuten jaksamiseen liittyviä ongelmia, stressiä ja ahdistusta, ihmissuhteiden ongelmia, uupumusta, itsetunto-ongelmia, surua tai yksinäisyyttä.

Erityisosaamistani ovat

  • omien arvojen, tarpeiden ja rajojen tunnistaminen
  • uupumus, ahdistus
  • työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
  • seksuaalisuus, ihmissuhteet
  • kehonkuva ja itsetunto

Vesivärimaalaus ihmisen kasvoista

Kenelle lyhytterapia sopii?

Valitse lyhytterapia, jos sinulla on melko selkeä kuva siitä, minkä ongelman haluat ratkaista. 

Lyhytterapia sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahasti kriisiytynyt tai kroonistunut.

Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Lyhytterapia voi kuitenkin olla hyvä ratkaisu, mikäli odotat psykoterapiaan pääsyä. 

Lyhytkestoisuutensa ansiosta lyhytterapia on todettu asiakkaalle kustannustehokkaaksi terapiamuodoksi. Joskus muutos voi tapahtua nopeastikin, jo muutamalla lyhytterapiakerralla.

Mikäli lyhytterapia osoittautuu riittämättömäksi hoitomuodoksi, ohjaan asiakkaani aina eteenpäin. Autan tarvittaessa myös sopivan asiantuntijan löytämisessä. 

Sait minusta irti enemmän vahvuuksia kuin psykoterapeuttini.

— Asiakas

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisyys on viitekehys, jossa painopiste on asiakkaan asettamissa tavoitteissa ja niiden saavuttamisessa. 

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä käyttämällä autan asiakastani löytämään hänen omat voimavaransa ja vahvistamaan niitä. Asetamme yhdessä terapiatyöskentelylle selkeän tavoitteen ja päämäärän, jota kohti kuljemme pienin askelin.
 
Ratkaisukeskeisyyden perusfilosofia on

  • Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki.
  • Tee lisää sitä, mikä toimii.
  • Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Asiakkaideni parissa olen usein huomannut, että yksi pieni muutos voi johtaa suureen muutokseen. 
On hienoa nähdä, kun asiakas silmin nähden voimaantuu ja ymmärtää, että hänellä itsellään ovat kaikki avaimet ja mahdollisuudet tehdä elämästä mielekkäämpää ja parempaa.

„Terapiassa on usein kyse ensimmäisen dominon kaatamisesta.”

—  Milton H. Erickson

Jokainen ihminen on arvokas

Toteutan sekä työssäni että elämässäni minulle tärkeitä arvoja. Arvojani ovat merkityksellisyys ja oikeudenmukaisuus, ihmisoikeuksien puolustaminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Olen urallani muun muassa kampanjoinut näkövammaisille äänimajakat vaaralliseen risteykseen ja senioreille lisää penkkejä kauppoihin. Olen rohkeasti puuttunut ongelmiin, jotka vaikuttivat monen ihmisen työturvallisuuteen ja terveyteen.

Ajanvaraus lyhytterapiaan

Lämpimästi tervetuloa löytämään uutta näkökulmaa ja voimavaroja elämän ongelma- tai kriisitilanteessa.
Etsi