Etsi

Seksuaalineuvonta

Sinulla on lupa nauttia seksuaalisuudestasi.

Tervetuloa seksuaalineuvontaan!

Seksuaalineuvonta on tavoitteellista, ammatillista ja luottamuksellista keskusteluapua seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvissä asioissa. 

Tapaamisia seksuaalineuvonnassa on yleensä 1–5. Keskimäärin kolme tapaamista riittää siihen, että asiakas pääsee tilanteessaan eteenpäin.

Seksuaalineuvonnassa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita: 

 • seksuaalinen haluttomuus 
 • kiihottumisvaikeudet 
 • erektio- ja siemensyöksyhäiriöt (herkkä tai viivästynyt siemensyöksy) 
 • yhdyntäkivut 
 • orgasmivaikeudet 
 • seksiriippuvuus 
 • sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyvät kysymykset 
 • tunteiden ilmaisun, kommunikoinnin ja läheisyyden ongelmat pari-/monisuhteessa 
 • itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät pulmat 
 • eri elämäntilanteisiin liittyvät seksuaalielämän haasteet sairauksien, toimenpiteiden, vammautumisen ja lääkitysten vaikutukset seksuaalisuuteen ja seksielämään 
Vesivärityö naisen torso

Kenelle seksuaalineuvonta sopii?

Annan seksuaalineuvontaa kaikenlaisille ihmisille. Pääsääntöisesti asiakkaani ovat aikuisia: yksilöitä, pareja tai monisuhteisia.​

Sydäntäni lähellä ovat erityisesti miesten seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet. Seksuaalioikeudet löytyvät tämän sivun lopusta.

Seksuaalineuvontaan kannattaa varata aika, jos jokin seksuaalisuuteen liittyvä asia vaivaa. Monesti jo se, että voi keskustella luottamuksellisesti ja avoimesti asioista niiden oikeilla nimillä, auttaa jäsentämään omaa päätä.​

Asiakkaani ovat saaneet apua esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin: 

 • erektiohäiriö, joka ei johdu sairaudesta 
 • orgasmin saaminen 
 • haluttomuus ja seksuaalisen halun herättely
 • halujen eriparisuus
 • oman kehon arvostaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • omien tarpeiden huomioiminen
 • pohdinta, mikä on normaalia ja epänormaalia 

Tarvittaessa ohjaan asiakkaan eteenpäin esimerkiksi lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle. Autan mielelläni löytämään sopivan asiantuntijan. 

Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet!

Noudatan työssäni Pohjoismaisen seksologiyhdistyksen NACSin eettisiä ohjeita, sekä olen sitoutunut Suomen seksologiliiton arvoihin.

Satulla on loistavat vuorovaikutustaidot ja upea kohtaamiskyky, sekä juuri oikea tyyli keskustella seksiin liittyvistä asioista: suoraan, faktapohjaisesti ja vapautuneesti. Olen suurenmoisen kiitollinen jokaisesta kohtaamisesta!

— Asiakas

Seksuaalioikeudet

Oikeus omaan seksuaalisuuteen

Kaikilla on oikeus nauttia seksuaalisen suuntautumisensa mukaisesta seksuaalisuudesta ja ilmaista seksuaalinen suuntautumisensa ja sukupuolensa haluamallaan tavalla.

Oikeus tietoon seksuaalisuudesta

Vapaus tehdä itsenäisiä päätöksiä ei voi toteutua ilman tietoa seksuaalisuudesta. Jokaisella on oikeus saada ja antaa seksuaalioikeuksia kunnioittavaa seksuaalikasvatusta.

Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi

Jokaisella on oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Ihmisiä tulee suojella seksuaaliväkivallalta ja sukupuolistuneelta väkivallalta. Jokaisella on oikeus käyttää raskauden- ja seksitautien ehkäisymenetelmiä ja saada apua ja tukea, jos on kohdannut seksuaaliväkivaltaa. Yhteiskunnilla ja niiden lainsäädännöllä on olennainen rooli suojelun varmistajana.

Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin

Yhdenvertaiset ja seksuaalioikeuksia kunnioittavat terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Seksuaaliterveyspalveluiden tulee olla turvallisia, luottamuksellisia, korkeatasoisia ja helposti saatavilla asuinpaikasta ja rahatilanteesta riippumatta.

Oikeus näkyä

Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä oikeus ilmaista omia mielipiteitään ilman syrjinnän, häirinnän tai väkivallan pelkoa.

Oikeus vaikuttaa

Oikeus osallistua ja vaikuttaa seksuaalisuuteen liittyvään päätöksentekoon niin omassa elämässään kuin yhteiskunnan tasolla.

Oikeus yksityisyyteen

Jokaisella on oikeus tehdä yksilöllisiä päätöksiä omaan seksuaalisuuteensa liittyen ilman pelkoa vainosta, vapauden riistosta tai sosiaalisesta painostuksesta.

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia!

Oikeuksien perustana ovat vapaus, tasa-arvo, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus.